Kadeřnický Salon VYZZE Barrandov

Technické pojmy kterým Alena Šírová ani Bohumír Martin Menšík evidentně nerozumí.

Rád bych zmínil Alenou Šírovou (a rovněž Bohumírem Martinem Menšíkem) použité termíny, ve kterých mne křivě obviňovali či pomlouvali z "Kybernetických útoků", "Hekingů" (ano opravdu takhle směšně napsáno) a používali některé další technické pojmy, kterým evidentně nerozuměli, což ale neznamená, že obviňovat mne z věcí o kterých nic neví, je omlouvá.

Kybernetický útok

Kybernetický útokem je například zahlcení aplikačního serveru, poskytujícího své služby, svými požadavky obvykle z vnější sítě tak, že aplikační server přestane být dostupný pro své uživatele a nebude plnit svojí roli. V tomto případě by se jednalo o útok metodou DoS (Denial of Services – Nedostupnost Služeb), který obvykle probíhá jen z jedné IP adresy, ale vyžaduje velmi rychlé připojení do Internetu od svého ISP (Internet Service Provider). 
Daleko masivnější Kybernetický útok by byl například pomocí metody DDoS (Distributed Denial of Services) – masivní útok z mnoha různých IP adres na nějaký systém, ve snaze jej znefunkčnit tím, že systém nebude zvládat odpovídat na požadavky kvůli jejich množství a jeho limitovaným systémovým zdrojům. 

Pokud bych páchal některý z výše popisovaných scénářů Kybernetických útoků, zcela bezpečně bude toto možné dohledat v logách Serverů, Firewallů, Routerů, Aplikačních Serverů a jakýchkoliv jiných Síťových Aktivních Prvků či jiných zařízení, zprostředkovávajících přístup či komunikaci, na které jsem dle slov Aleny Šírové "měl Kyberneticky útočit".

Hacking

Hacking – Jedná se o útok na nějaké zařízení, při snaze uhodnout Přihlašovací údaje do nějakého systému třeba slovníkovými hesly, duhovými tabulkami, vnikáním do informačních systémů zvenčí a případně jejich narušování či zneužívání. Jak sdělila společnost Webnode AG, na server, kde byly provozovány webové stránky www.vyzze.cz , se za poslední 2 roky nikdo nepřihlašoval (to neznamená, že by nikdo neprohlížel webové stránky salonu VYZZE), což potvrdili ve společnosti Webnode AG, kde měla svůj web Alena Šírová uložený. Operátorka zmíněné společnosti mi potvrdila, že díky nasazení technologií blokujících takové útoky, to není možné. Nabídli mi součinnost s Policií či vyšetřovatelem, v případě potřeby. Webnode AG má nasazenou technologii pracující na principu Fail2Ban, která těmto útokům zabraňuje.

Tovární nastavení

Tovární Nastavení – Uvedení Operačního Systému a počítače do Továrního Nastavení bude mít za následek to, že se vše smaže a znovu se nainstaluje originální Operační Systém dodaný s počítačem, či notebookem (na počítači byl ve chvíli, kdy jsem jej převzal, nainstalovaný operační systém Windows 8, 64-bit, ale rozhodně ne dodaný s počítačem, protože zezadu skříně počítače byla originální nálepka s produktovým klíčem pro MS Windows XP Home Edition – viz. fotografie počítače pořízená v době, kdy jsem jej čistil od osobních dat, virů a aktualizoval OS). 
Uvést tak zmíněný počítač do Továrního nastavení by nebylo možné, protože produktový klíč nebyl dodaný pro Operační Systém MS Windows 8, stejně jako neexistoval oddíl pevného disku pro obnovení Operačního Systému. Proto nemohlo být garantováno, že veškerá zařízení v počítači budou po tak dlouhé době, kdy se počítače s podobnou Hardwarovou konfigurací používaly, možné nainstalovat a používat, třebas kvůli již nepodporovaným Operačním Systémům, či pro ně kompatibilní verze různých aplikací a nedostupnosti ovladačů zařízení a záplat pro takhle zastaralý Operační Systém. Například by nebylo možné nainstalovat built-in prohlížeč MS Internet Explorer ve verzi 8.*.*. 
Rovněž využití tohoto postupu, by nevedlo k tomu, aby byla naprostá jistota, že veškeré osobní informace a data jednotlivých uživatelů nebude možné obnovit, a jakkoliv s nimi dále nakládat (například zneužít nějaké citlivé osobní fotografie, dokumenty, ale také třeba soubory Cookies z webových prohlížečů, které v sobě mohou mít uložené přihlašovací údaje na nějaké konkrétní stránky – třeba i do Internetového Bankovnictví, anebo do e-mailových účtů, ze kterých by potencionální útočník třeba objednával reálným majitelem těchto přihlašovacích údajů nevyžádané služby).

Odvirování

Odvirování – Viry jsou skripty či aplikace, které se obvykle spouštějí při startu Operačního Systému jako služba, a bez vědomí uživatelů provádějí nějakou nechtěnou činnost. V případě zmíněného počítače, to v první fázi způsobovalo zobrazování těch červených pixelů (obrazových bodů) různě po obrazovce, a také zobrazování polonahé ženy nad hlavním panelem u systémového času. 
Můžou však ale existovat i daleko horší viry, které třeba zachytávají stisknuté klávesy při přihlašování do jakékoliv aplikace anebo webu (např. do Internetového Bankovnictví, do e-mailové schránky, na sociální sítě, do redakčního systému a podobně), pro zachycení uživatelského jména či hesla, anebo bez vědomí uživatele využívají výpočetní výkon počítače a rychlost jeho připojení k Internetu k tomu, aby mohl např. „těžit Bit-Coiny“. 
Aby se mohl počítač odvirovat, je potřeba mít k dispozici uživatelský účet s dostatečnými oprávněními (Systémový Administrátor), který umožní přístup do registrů a jejich editaci, anebo spustit PowerShell pod Administrátorským účtem (pro zjištění ID procesu, jeho název, a umístění na pevném disku, případně pro ukončení běhu takové aplikace / služby). Po zastavení procesu a odebrání jeho záznamů z registru, je obvykle vhodné soubor smazat a nastavit oprávnění pro přístup do složky, ve které byl uložen a také do složky, kam si ukládá nějaká data tak, aby už jej nemohl nikdo spustit a ani do zmíněných složek vytvořených virem nemohl nikdo nic zapisovat – vůbec žádný účet (tedy nejen jméno uživatele, ale i účty „administrator“, „system“, či jakýkoliv jiný účet automaticky vytvořený při instalaci Operačního Systému). 
Pokud toto nebude provedeno, budou se v registrech definované aplikace pro spuštění po startu OS Windows, stále spouštět i bez vědomí uživatele počítače.

Vyčištění osobních dat všech uživatelů počítače

Jedná se o metodu pro bezpečné odstranění osobních údajů jednotlivých uživatelů, uložených na pevném magnetickém disku či jiném úložném prostoru umožňující zápis či výmaz (tedy nikoliv CD, DVD, Blu-Ray, …). 
Jednoduchým smazáním souborů v Operačním Systému dojde jen k přesunutí do Odpadkového Koše, ale jejich adresace na HDD se přepíše tak, že bude v Operačním Systému viditelný jen v Odpadkovém Koši, kdy soubor ale stále zůstává ve stejném sektoru, stopě, bloku i plotně na disku. Nicméně i po vysypání Odpadkového Koše je stále možné smazané soubory obnovit, pokud nebyl sektor, stopa, blok i plotna na disku původního umístění souboru příliš mnohokrát přepisovány. Právě proto se používají aplikace, které mají za úkol konkrétní sektor, stopu, blok i plotnu do nichž byly soubory zapsány opakovaně mnohokrát přepsat (ideálně náhodnou hodnotou). 
Takže když byl každý sektor, stopa, blok i plotna na nichž byly původně uloženy uživatelská data přepsány 35x náhodnou hodnotou, je prakticky nemožné uživatelské osobní údaje či soubory obnovit. Podle použitého nastavení ale Operační Systém stále zůstává funkční.

SEO (Search Engine Optimization)

Jde o tzv. "Optimalizaci Pro Vyhledávače". Jedná se o úpravu webových stránek anebo záznamů v katalozích portálů, kde je umístěna informace o nějaké konkrétní webové stránce, osobě či společnosti. Principem je vhodně zvolit „vyhledávací frázi“ či „klíčová slova“ a na základě nichž pak upravit webové stránky tak, aby obsahovaly klíčová slova, meta-tagy, alt-tagy, názvy souborů, soubor s kaskádovými styly, titulek stránky, doménu, certifikát. 
Odkaz na webové stránky (eventuálně na konkrétní článek) přidat do co možná nejvíce vyhledávačů či stránek, ideálně ze stránek, které se zabývají stejným tématem, a získat také co možná nejvíce zpětných odkazů z jakýchkoliv jiných stránek, indexerů, přesměrovávačů anebo zkracovačů URL adres, či sociálních sítí. 
Výsledkem výše uvedených postupů, atributů a parametrů bude vyšší pozice na stránkách s výsledky vyhledávání jednotlivých vyhledávačů, na vybrané klíčové slovo. 
SEO nemá co do činění s Kybernetickými Útoky či Hackováním, z čehož jsem byl obviňován. Výsledky SEO nebudou vidět okamžitě, ale obvykle se projeví. Rovněž mají dobrý výsledek, který může být i dlouhodobější, než platit někde reklamu (ať už na plotě nějakého domu, anebo Bannery zobrazující se na jiných stránkách, kde za proklik je nutné platit majiteli webu). 
Zmíněnou technologii SEO jsem použil na svém vlastním webu a na vlastní doméně.

Pomluva

Pomluva – Popis a šíření nepravdivé informace o něčem, k čemu vůbec nedošlo. Pomluva je dnes v ČR Trestný Čin.

Recenze

Recenze, Hodnocení – Popis nějaké činnosti či situace, ke které opravdu došlo. I kdyby byly Recenze či Hodnocení jakkoliv nepříjemné, pokud jsou založené na pravdě, nejedná se o Pomluvu, a proto nejsou v ČR považovány za Trestný Čin.